HS pistoolammunisie

HS pistoolammunisie

Hierdie ammunisie reis vinniger, wat lei tot minder druppel en effens hoër skade wanneer dit oor lang afstande ontslaan word.x 128 MAX
REPAIR: NO

Bou

Work Bench Level 2

workbench level 2 required

Stukkies Metaal

10 x
Stukkies Metaal

Kruit

20 x
Kruit

Recycle

Herwinner

Recycle

Stukkies Metaal

5 x
Stukkies Metaal

Kruit

10 x
Kruit