Piscina sobre la superfície.

Piscina sobre la superfície.

Una gran piscina de fusta que pot ser omplerta amb aigua.x 1 MAX
REPAIR: YES

Construir

Work Bench Level 1

Banc de treball de nivell 1 requerit

Fragments de metall

200 x
Fragments de metall

Lona

3 x
Lona

Fusta

500 x
Fusta

Recycle

Reciclador

Recycle

Fragments de metall

100 x
Fragments de metall

Lona

1 - 2 x
Lona

Fusta

250 x
Fusta