Cartutx d'escopeta de 40mm

Cartutx d'escopeta de 40mm

Munició per el llançagranades de 40mm.x 24 MAX
REPAIR: NO

Construir

Work Bench Level 3

Banc de treball de nivell 3 requerit

Fragments de metall

4 x
Fragments de metall

Pólvora

15 x
Pólvora

Recycle

Reciclador

Recycle

Fragments de metall

2 x
Fragments de metall

Pólvora

7 - 8 x
Pólvora