Cartutx fet a mà

Cartutx fet a mà

Munició de mala qualitat amb múltiples projectils.x 64 MAX
REPAIR: NO

Construir

Pedres

5 x
Pedres

Pólvora

5 x
Pólvora

Recycle

Reciclador

Recycle

Pedres

2 - 3 x
Pedres

Pólvora

2 - 3 x
Pólvora