Bala de pistola

Bala de pistola

Munició per pistola. Perd velocitat quan es dispara a llargues distàncies el que resulta en una lleugera reducció al dany.x 128 MAX
REPAIR: NO

Construir

Work Bench Level 1

Banc de treball de nivell 1 requerit

Fragments de metall

10 x
Fragments de metall

Pólvora

5 x
Pólvora

Recycle

Reciclador

Recycle

Fragments de metall

5 x
Fragments de metall

Pólvora

2 - 3 x
Pólvora