Municío incendaria de 5.56

Municío incendaria de 5.56

Munició lenta que proporciona danys per foc. Hi ha una petita possibilitat de que comenci un foc.x 128 MAX
REPAIR: NO

Construir

Work Bench Level 3

Banc de treball de nivell 3 requerit

Fragments de metall

10 x
Fragments de metall

Pólvora

20 x
Pólvora

Sofre

5 x
Sofre

Combustible de baix grau

1 x
Combustible de baix grau

Recycle

Reciclador

Recycle

Fragments de metall

5 x
Fragments de metall

Pólvora

10 x
Pólvora

Sofre

2 - 3 x
Sofre

Combustible de baix grau

0 - 1 x
Combustible de baix grau