Pistol Kugle

Pistol Kugle

Ammunition for en pistol. Taber hastighed når den affyres over længere afstande, hvilket resultere reduceret skade.x 128 MAX
REPAIR: NO

Fremstil

Arbejdsbord niveau 1

arbejdsbord niveau 1 påkrævet

Metal Fragmenter

10 x
Metal Fragmenter

Krudt

5 x
Krudt

Genbrug

Genanvender

Genbrug

Metal Fragmenter

5 x
Metal Fragmenter

Krudt

2 - 3 x
Krudt