Πισίνα πάνω από το έδαφος

Πισίνα πάνω από το έδαφος

Μία μεγάλη ξύλινη πισίνα που μπορεί να γεμιστεί με νερό.x 1 MAX
REPAIR: YES

Κατασκευή

Πάγκος εργασίας επιπέδου 1

workbench level 1 required

Μεταλλικά θραύσματα

200 x
Μεταλλικά θραύσματα

Αδιάβροχο

3 x
Αδιάβροχο

Ξύλο

500 x
Ξύλο

Ανακύκλωση

Ανακύκλωση

Ανακύκλωση

Μεταλλικά θραύσματα

100 x
Μεταλλικά θραύσματα

Αδιάβροχο

1 - 2 x
Αδιάβροχο

Ξύλο

250 x
Ξύλο