Χειροβομβίδα καπνού 40 χιλιοστών

Χειροβομβίδα καπνού 40 χιλιοστών

Πυρομαχικά για εκτοξευτήρα βομβίδων 40mm.x 12 MAX
REPAIR: NO

Κατασκευή

Πάγκος εργασίας επιπέδου 3

workbench level 3 required

Μεταλλικός σωλήνας

1 x
Μεταλλικός σωλήνας

Πυρίτιδα

30 x
Πυρίτιδα

Ανακύκλωση

Ανακύκλωση

Ανακύκλωση

Μεταλλικός σωλήνας

0 - 1 x
Μεταλλικός σωλήνας

Πυρίτιδα

15 x
Πυρίτιδα