Χειροποίητος κάλυκας

Χειροποίητος κάλυκας

Κακής ποιότητας πυρομαχικά με πολλαπλά βλήματα.x 64 MAX
REPAIR: NO

Κατασκευή

Πέτρες

5 x
Πέτρες

Πυρίτιδα

5 x
Πυρίτιδα

Ανακύκλωση

Ανακύκλωση

Ανακύκλωση

Πέτρες

2 - 3 x
Πέτρες

Πυρίτιδα

2 - 3 x
Πυρίτιδα