Καρφιά

Καρφιά

Τυποποιημένα πυρομαχικάx 64 MAX
REPAIR: NO

Κατασκευή

Μεταλλικά θραύσματα

8 x
Μεταλλικά θραύσματα

Ανακύκλωση

Ανακύκλωση

Ανακύκλωση

Μεταλλικά θραύσματα

4 x
Μεταλλικά θραύσματα