Εμπρηστικά πυρομαχικά 5.56 χιλιοστών

Εμπρηστικά πυρομαχικά 5.56 χιλιοστών

Αργής ταχύτητας πυρομαχικά που προκαλούν ζημιά από φωτιά. Υπάρχει μικρή πιθανότητα να προκαλέσουν πυρκαγιά.x 128 MAX
REPAIR: NO

Κατασκευή

Πάγκος εργασίας επιπέδου 3

workbench level 3 required

Μεταλλικά θραύσματα

10 x
Μεταλλικά θραύσματα

Πυρίτιδα

20 x
Πυρίτιδα

Sulfur

5 x
Sulfur

Χαμηλής ποιότητας καύσιμο

1 x
Χαμηλής ποιότητας καύσιμο

Ανακύκλωση

Ανακύκλωση

Ανακύκλωση

Μεταλλικά θραύσματα

5 x
Μεταλλικά θραύσματα

Πυρίτιδα

10 x
Πυρίτιδα

Sulfur

2 - 3 x
Sulfur

Χαμηλής ποιότητας καύσιμο

0 - 1 x
Χαμηλής ποιότητας καύσιμο