בריכה מעל הקרקע

בריכה מעל הקרקע

בריכת עץ גדולה שניתן למלא במים.x 1 MAX
REPAIR: YES

צור

ספסל עבודה רמה 1

דרוש ספסל עבודה 1

שברי מתכת

200 x
שברי מתכת

ברזנט

3 x
ברזנט

ץע

500 x
ץע

מיחזור

למחזר

מיחזור

שברי מתכת

100 x
שברי מתכת

ברזנט

1 - 2 x
ברזנט

ץע

250 x
ץע