כדור רובה ציד 40mm

כדור רובה ציד 40mm

תחמושת לרובה רימונים 44mmx 24 MAX
REPAIR: NO

צור

ספסל עבודה ברמה 3

דרגת ספסל עבודה 3

שברי מתכת

4 x
שברי מתכת

אבקת שריפה

15 x
אבקת שריפה

מיחזור

למחזר

מיחזור

שברי מתכת

2 x
שברי מתכת

אבקת שריפה

7 - 8 x
אבקת שריפה