רימון מתפוצץ

רימון מתפוצץ

תחמושת לרובה רימונים 44mmx 12 MAX
REPAIR: NO

צור

ספסל עבודה ברמה 3

דרגת ספסל עבודה 3

צינור מתכת

1 x
צינור מתכת

אבקת שריפה

30 x
אבקת שריפה

חומרי נפץ

1 x
חומרי נפץ

מיחזור

למחזר

מיחזור

צינור מתכת

0 - 1 x
צינור מתכת

אבקת שריפה

15 x
אבקת שריפה

חומרי נפץ

0 - 1 x
חומרי נפץ