קליע בעבודת יד

קליע בעבודת יד

תחמושת ירודה עם קליעים מרובים.x 64 MAX
REPAIR: NO

צור

אבנים

5 x
אבנים

אבקת שריפה

5 x
אבקת שריפה

מיחזור

למחזר

מיחזור

אבנים

2 - 3 x
אבנים

אבקת שריפה

2 - 3 x
אבקת שריפה