מסמרי אקדח מסמרים

מסמרי אקדח מסמרים

תחמושת רגילה לאקדח מסמריםx 64 MAX
REPAIR: NO

צור

שברי מתכת

8 x
שברי מתכת

מיחזור

למחזר

מיחזור

שברי מתכת

4 x
שברי מתכת