כדור אקדח

כדור אקדח

תחמושת לאקדח. במרחקים גדולים מאבדת מהירות ועוצמת הפגיעה יורדת.x 128 MAX
REPAIR: NO

צור

ספסל עבודה רמה 1

דרוש ספסל עבודה 1

שברי מתכת

10 x
שברי מתכת

אבקת שריפה

5 x
אבקת שריפה

מיחזור

למחזר

מיחזור

שברי מתכת

5 x
שברי מתכת

אבקת שריפה

2 - 3 x
אבקת שריפה