תחמושת תבערה לאקדח

תחמושת תבערה לאקדח

תחמושת בעלת תנועה איטית יותר שגורמת נזק גם מאש. יש סיכוי קטן שהיא תתחיל שרפה.x 128 MAX
REPAIR: NO

צור

ספסל עבודה דרגה 2

דרגת ספסל עבודה דרגה 2

שברי מתכת

10 x
שברי מתכת

אבקת שריפה

10 x
אבקת שריפה

גופרית

5 x
גופרית

דלק באיכות נמוכה

1 x
דלק באיכות נמוכה

מיחזור

למחזר

מיחזור

שברי מתכת

5 x
שברי מתכת

אבקת שריפה

5 x
אבקת שריפה

גופרית

2 - 3 x
גופרית

דלק באיכות נמוכה

0 - 1 x
דלק באיכות נמוכה