תחמושת נפיצה לרובה 5.56

תחמושת נפיצה לרובה 5.56

תחמושת זו מתפוצצת בפגיעה ופוגעת במה שמסביב לפיצוץ.x 128 MAX
REPAIR: NO

צור

ספסל עבודה ברמה 3

דרגת ספסל עבודה 3

שברי מתכת

10 x
שברי מתכת

אבקת שריפה

20 x
אבקת שריפה

גופרית

10 x
גופרית

מיחזור

למחזר

מיחזור

שברי מתכת

5 x
שברי מתכת

אבקת שריפה

10 x
אבקת שריפה

גופרית

5 x
גופרית