תחמושת מהירה לרובה 5.56

תחמושת מהירה לרובה 5.56

התחמושת הזאת נעה מהר יותר, לכן הקליע נופל פחות וגורם ליותר נזק במרחקים ארוכים.x 128 MAX
REPAIR: NO

צור

ספסל עבודה ברמה 3

דרגת ספסל עבודה 3

שברי מתכת

10 x
שברי מתכת

אבקת שריפה

20 x
אבקת שריפה

מיחזור

למחזר

מיחזור

שברי מתכת

5 x
שברי מתכת

אבקת שריפה

10 x
אבקת שריפה