ליט

ליט

תחמושת למשגר רקטות. טיל בלתי מונחה בעל טווח קצר עד בינוני, הגורם לנזק הקיפי גדול בפגיעה.x 3 MAX
REPAIR: NO

צור

ספסל עבודה ברמה 3

דרגת ספסל עבודה 3

צינור מתכת

2 x
צינור מתכת

אבקת שריפה

150 x
אבקת שריפה

חומרי נפץ

10 x
חומרי נפץ

מיחזור

למחזר

מיחזור

צינור מתכת

1 x
צינור מתכת

אבקת שריפה

75 x
אבקת שריפה

חומרי נפץ

5 x
חומרי נפץ