ההובג תוריהמ לעב ליט

ההובג תוריהמ לעב ליט

תחמושת למשגר רקטות. טיל בלתי מונחה בעל טווח קצר עד בינוני, הגורם לנזק הקפי גדול אך פחות גדול מזה של טיל רגיל.x 3 MAX
REPAIR: NO

צור

ספסל עבודה דרגה 2

דרגת ספסל עבודה דרגה 2

צינור מתכת

1 x
צינור מתכת

אבקת שריפה

100 x
אבקת שריפה

מיחזור

למחזר

מיחזור

צינור מתכת

0 - 1 x
צינור מתכת

אבקת שריפה

50 x
אבקת שריפה