ןשע ליט

ןשע ליט

.העיגפ תעב היאר םסוח רשא הבע ןשע טלופx 3 MAX
REPAIR: NO

צור

שברי מתכת

80 x
שברי מתכת

אבקת שריפה

200 x
אבקת שריפה

דלק באיכות נמוכה

25 x
דלק באיכות נמוכה

מיחזור

למחזר

מיחזור

שברי מתכת

40 x
שברי מתכת

אבקת שריפה

100 x
אבקת שריפה

דלק באיכות נמוכה

12 - 13 x
דלק באיכות נמוכה