40mm Hagleskudd

40mm Hagleskudd

Ammunisjon til en granatkaster.x 24 MAX
REPAIR: NO

Lag

Arbeidsbenk Nivå 3

workbench level 3 required

Metallfragmenter // Metalbiter

4 x
Metallfragmenter // Metalbiter

Krutt

15 x
Krutt

Resirkuler

Gjenvinner

Resirkuler

Metallfragmenter // Metalbiter

2 x
Metallfragmenter // Metalbiter

Krutt

7 - 8 x
Krutt