40mm Røykgranat

40mm Røykgranat

Ammunisjon til en granatkaster.x 12 MAX
REPAIR: NO

Lag

Arbeidsbenk Nivå 3

workbench level 3 required

Metallrør

1 x
Metallrør

Krutt

30 x
Krutt

Resirkuler

Gjenvinner

Resirkuler

Metallrør

0 - 1 x
Metallrør

Krutt

15 x
Krutt