Håndlaget haglpatron

Håndlaget haglpatron

Dårlig ammunisjon med flere prosjektiler.x 64 MAX
REPAIR: NO

Lag

Steiner

5 x
Steiner

Krutt

5 x
Krutt

Resirkuler

Gjenvinner

Resirkuler

Steiner

2 - 3 x
Steiner

Krutt

2 - 3 x
Krutt