Pistolskudd

Pistolskudd

Ammunisjon for en pistol. Mister hastighet over lengre distanse, noe som medfører litt mindre skade.x 128 MAX
REPAIR: NO

Lag

Arbeidsbenk nivå 1

workbench level 1 required

Metallfragmenter // Metalbiter

10 x
Metallfragmenter // Metalbiter

Krutt

5 x
Krutt

Resirkuler

Gjenvinner

Resirkuler

Metallfragmenter // Metalbiter

5 x
Metallfragmenter // Metalbiter

Krutt

2 - 3 x
Krutt