Brannstiftende pistolkule

Brannstiftende pistolkule

Tregere ammunisjon som forårsaker brannskader. Det er en liten sjanse for at det vil starte en brann.x 128 MAX
REPAIR: NO

Lag

Arbeidsbenk nivå 2

workbench level 2 required

Metallfragmenter // Metalbiter

10 x
Metallfragmenter // Metalbiter

Krutt

10 x
Krutt

Svovel

5 x
Svovel

Lavgrads brensel

1 x
Lavgrads brensel

Resirkuler

Gjenvinner

Resirkuler

Metallfragmenter // Metalbiter

5 x
Metallfragmenter // Metalbiter

Krutt

5 x
Krutt

Svovel

2 - 3 x
Svovel

Lavgrads brensel

0 - 1 x
Lavgrads brensel