HF pistolammunisjon

HF pistolammunisjon

Denne ammunisjonen er raskere, noe som resulterer i mindre drop og litt høyere skade over lengre distanser.x 128 MAX
REPAIR: NO

Lag

Arbeidsbenk nivå 2

workbench level 2 required

Metallfragmenter // Metalbiter

10 x
Metallfragmenter // Metalbiter

Krutt

20 x
Krutt

Resirkuler

Gjenvinner

Resirkuler

Metallfragmenter // Metalbiter

5 x
Metallfragmenter // Metalbiter

Krutt

10 x
Krutt