Brannstiftende rakett

Brannstiftende rakett

Starter brann ved kollisjon.x 3 MAX
REPAIR: NO

Lag

Arbeidsbenk nivå 2

workbench level 2 required

Metallrør

2 x
Metallrør

Krutt

250 x
Krutt

Lavgrads brensel

250 x
Lavgrads brensel

Explosiver

1 x
Explosiver

Resirkuler

Gjenvinner

Resirkuler

Metallrør

1 x
Metallrør

Krutt

125 x
Krutt

Lavgrads brensel

125 x
Lavgrads brensel

Explosiver

0 - 1 x
Explosiver