Høyhastighetsrakett

Høyhastighetsrakett

Rask rakettammunisjon. Kort- til mellomdistanse selvstyrt rakett, som medfører store sprutskader ved treff, men mindre skade enn en normal rakett.x 3 MAX
REPAIR: NO

Lag

Arbeidsbenk nivå 2

workbench level 2 required

Metallrør

1 x
Metallrør

Krutt

100 x
Krutt

Resirkuler

Gjenvinner

Resirkuler

Metallrør

0 - 1 x
Metallrør

Krutt

50 x
Krutt