Røykrakett (under arbeid!)

Røykrakett (under arbeid!)

Avgir tykk, siktblokkerende røyk ved sammenstøt.x 3 MAX
REPAIR: NO

Lag

Metallfragmenter // Metalbiter

80 x
Metallfragmenter // Metalbiter

Krutt

200 x
Krutt

Lavgrads brensel

25 x
Lavgrads brensel

Resirkuler

Gjenvinner

Resirkuler

Metallfragmenter // Metalbiter

40 x
Metallfragmenter // Metalbiter

Krutt

100 x
Krutt

Lavgrads brensel

12 - 13 x
Lavgrads brensel