Nabój do pistoletu

Nabój do pistoletu

Amunicja pistoletowa. Traci prędkość, gdy strzelasz na daleki dystans, przez co maleją wtedy zadawane obrażenia.x 128 MAX
REPAIR: NO

Wytwórz

Stół roboczy poziomu 1.

wymagany stół warsztatowy poziomu 1.

Fragmenty metalu

10 x
Fragmenty metalu

Proch strzelniczy

5 x
Proch strzelniczy

Recykling

Maszyna do recyklingu

Recykling

Fragmenty metalu

5 x
Fragmenty metalu

Proch strzelniczy

2 - 3 x
Proch strzelniczy