Zapalająca amunicja kalibru 5.56

Zapalająca amunicja kalibru 5.56

Wolniej poruszająca się amunicja, która zadaje obrażenia od ognia. Istnieje niewielka szansa, że rozpali ogień.x 128 MAX
REPAIR: NO

Wytwórz

Stół roboczy poziomu 3.

wymagany stół warsztatowy poziomu 3.

Fragmenty metalu

10 x
Fragmenty metalu

Proch strzelniczy

20 x
Proch strzelniczy

Siarka

5 x
Siarka

Paliwo niskiej jakości

1 x
Paliwo niskiej jakości

Recykling

Maszyna do recyklingu

Recykling

Fragmenty metalu

5 x
Fragmenty metalu

Proch strzelniczy

10 x
Proch strzelniczy

Siarka

2 - 3 x
Siarka

Paliwo niskiej jakości

0 - 1 x
Paliwo niskiej jakości