Rakieta

Rakieta

Amunicja do wyrzutni rakiet. Niekierowany, samobieżny pocisk rakietowy krótko-średniego zasięgu, zadający duże obrażenia obszarowe przy uderzeniu.x 3 MAX
REPAIR: NO

Wytwórz

Stół roboczy poziomu 3.

wymagany stół warsztatowy poziomu 3.

Metalowa rurka

2 x
Metalowa rurka

Proch strzelniczy

150 x
Proch strzelniczy

Materiały wybuchowe

10 x
Materiały wybuchowe

Recykling

Maszyna do recyklingu

Recykling

Metalowa rurka

1 x
Metalowa rurka

Proch strzelniczy

75 x
Proch strzelniczy

Materiały wybuchowe

5 x
Materiały wybuchowe