Rakieta zapalająca

Rakieta zapalająca

Tworzy płomienie po zderzeniu.x 3 MAX
REPAIR: NO

Wytwórz

Stół roboczy poziomu 2.

wymagany stół warsztatowy poziomu 2.

Metalowa rurka

2 x
Metalowa rurka

Proch strzelniczy

250 x
Proch strzelniczy

Paliwo niskiej jakości

250 x
Paliwo niskiej jakości

Materiały wybuchowe

1 x
Materiały wybuchowe

Recykling

Maszyna do recyklingu

Recykling

Metalowa rurka

1 x
Metalowa rurka

Proch strzelniczy

125 x
Proch strzelniczy

Paliwo niskiej jakości

125 x
Paliwo niskiej jakości

Materiały wybuchowe

0 - 1 x
Materiały wybuchowe