Изнад базена

Изнад базена

Велики базен који се може пунит водом.x 1 MAX
REPAIR: YES

Направи

Радни сто лвл 1

потребан је ниво радног стола 1

Метални фрагменти

200 x
Метални фрагменти

Церада

3 x
Церада

Дрво

500 x
Дрво

Рециклирај

Рециклатор

Рециклирај

Метални фрагменти

100 x
Метални фрагменти

Церада

1 - 2 x
Церада

Дрво

250 x
Дрво