40мм метак за пумпу

40мм метак за пумпу

Муниција за ракетни бацач.x 24 MAX
REPAIR: NO

Направи

Радни сто лвл 3

потребан је ниво радног стола 3

Метални фрагменти

4 x
Метални фрагменти

Барут

15 x
Барут

Рециклирај

Рециклатор

Рециклирај

Метални фрагменти

2 x
Метални фрагменти

Барут

7 - 8 x
Барут