40 milimetarska eksplozivna municija

40 milimetarska eksplozivna municija

Муниција за ракетни бацач.x 12 MAX
REPAIR: NO

Направи

Радни сто лвл 3

потребан је ниво радног стола 3

Метална цев

1 x
Метална цев

Барут

30 x
Барут

Експлозив

1 x
Експлозив

Рециклирај

Рециклатор

Рециклирај

Метална цев

0 - 1 x
Метална цев

Барут

15 x
Барут

Експлозив

0 - 1 x
Експлозив