Запаљива ракета

Запаљива ракета

Ствара пламен при удару.x 3 MAX
REPAIR: NO

Направи

Радни сто левел 2

потребан је ниво радног стола 2

Метална цев

2 x
Метална цев

Барут

250 x
Барут

Гориво ниског квалитета

250 x
Гориво ниског квалитета

Експлозив

1 x
Експлозив

Рециклирај

Рециклатор

Рециклирај

Метална цев

1 x
Метална цев

Барут

125 x
Барут

Гориво ниског квалитета

125 x
Гориво ниског квалитета

Експлозив

0 - 1 x
Експлозив