САМ Метак

САМ Метак

Метци ѕа Сам Сите, Ова ракета садржи рудиментаран упустсва систему да помогне упутити прико јаке струје.x 1000 MAX
REPAIR: NO

Направи

Радни сто левел 2

потребан је ниво радног стола 2

Метална цев

1 x
Метална цев

Барут

30 x
Барут

Рециклирај

Рециклатор

Рециклирај

Метална цев

0 - 1 x
Метална цев

Барут

15 x
Барут