40mm hagelgevärsammunition

40mm hagelgevärsammunition

Ammunition till en 40 mm granatkastare.x 24 MAX
REPAIR: NO

Tillverka

Arbetsbänk Nivå 3

arbetsbänk nivå 3 krävs

Metallfragment

4 x
Metallfragment

Krut

15 x
Krut

Återvinna

Återvinnare

Återvinna

Metallfragment

2 x
Metallfragment

Krut

7 - 8 x
Krut