40mm rökgranat

40mm rökgranat

Ammunition till en 40 mm granatkastare.x 12 MAX
REPAIR: NO

Tillverka

Arbetsbänk Nivå 3

arbetsbänk nivå 3 krävs

Metallrör

1 x
Metallrör

Krut

30 x
Krut

Återvinna

Återvinnare

Återvinna

Metallrör

0 - 1 x
Metallrör

Krut

15 x
Krut