Brandkula till pistol

Brandkula till pistol

Långsammare ammunition som förorsakar brandskada. Det finns en liten chans att den startar en brand.x 128 MAX
REPAIR: NO

Tillverka

Arbetsbänk Nivå 2

arbetsbänk nivå 2 krävs

Metallfragment

10 x
Metallfragment

Krut

10 x
Krut

Svavel

5 x
Svavel

Lågkvalitetsbränsle

1 x
Lågkvalitetsbränsle

Återvinna

Återvinnare

Återvinna

Metallfragment

5 x
Metallfragment

Krut

5 x
Krut

Svavel

2 - 3 x
Svavel

Lågkvalitetsbränsle

0 - 1 x
Lågkvalitetsbränsle