Höghastighetsammunition till pistol

Höghastighetsammunition till pistol

Denna ammunition färdas snabbare, håller en jämn bana längre innan den börjar dala och orsakar något högre skada på långt håll.x 128 MAX
REPAIR: NO

Tillverka

Arbetsbänk Nivå 2

arbetsbänk nivå 2 krävs

Metallfragment

10 x
Metallfragment

Krut

20 x
Krut

Återvinna

Återvinnare

Återvinna

Metallfragment

5 x
Metallfragment

Krut

10 x
Krut