5.56 gevärsammunition

5.56 gevärsammunition

Ammunition till ett gevär. Tappar hastighet när den avfyras över långt avstånd vilket resulterar i något minskad skada.x 128 MAX
REPAIR: NO

Tillverka

Arbetsbänk Nivå 2

arbetsbänk nivå 2 krävs

Metallfragment

10 x
Metallfragment

Krut

5 x
Krut

Återvinna

Återvinnare

Återvinna

Metallfragment

5 x
Metallfragment

Krut

2 - 3 x
Krut