Explosiv 5.56 gevärsammunition

Explosiv 5.56 gevärsammunition

Denna ammunition exploderar vid kollision och orsakar en del splitterskador på närliggande objekt.x 128 MAX
REPAIR: NO

Tillverka

Arbetsbänk Nivå 3

arbetsbänk nivå 3 krävs

Metallfragment

10 x
Metallfragment

Krut

20 x
Krut

Svavel

10 x
Svavel

Återvinna

Återvinnare

Återvinna

Metallfragment

5 x
Metallfragment

Krut

10 x
Krut

Svavel

5 x
Svavel