Raket

Raket

Ammunition till ett raketgevär. En självgående, ostyrd raket med kort till medellång räckvidd som orsakar kraftig splitterskada vid träff.x 3 MAX
REPAIR: NO

Tillverka

Arbetsbänk Nivå 3

arbetsbänk nivå 3 krävs

Metallrör

2 x
Metallrör

Krut

150 x
Krut

Sprängämnen

10 x
Sprängämnen

Återvinna

Återvinnare

Återvinna

Metallrör

1 x
Metallrör

Krut

75 x
Krut

Sprängämnen

5 x
Sprängämnen