Brandraket

Brandraket

Börjar brinna vid kollision.x 3 MAX
REPAIR: NO

Tillverka

Arbetsbänk Nivå 2

arbetsbänk nivå 2 krävs

Metallrör

2 x
Metallrör

Krut

250 x
Krut

Lågkvalitetsbränsle

250 x
Lågkvalitetsbränsle

Sprängämnen

1 x
Sprängämnen

Återvinna

Återvinnare

Återvinna

Metallrör

1 x
Metallrör

Krut

125 x
Krut

Lågkvalitetsbränsle

125 x
Lågkvalitetsbränsle

Sprängämnen

0 - 1 x
Sprängämnen